Scribble, dabble, splatter, smear

Het Biënnale luik in RRM, getiteld ‘Scribble, dabble, splatter, smear’, is gecureerd door gastcurator Vaast Colson (1977, Kapellen) en conservator Melanie Deboutte.

De tentoonstelling Scribble, dabble, splatter, smear bevraagt de intrinsieke eigenschappen van schilderkunst als beeldend medium, haar technische kwaliteiten en haar tweedimensionaal universum vol tekens en motieven. Centraal staan de inherente beeldende strategieën die door de kunstenaars worden aangewend vanuit persoonlijke overwegingen én in respons op tijdgenoten en voorgangers. Auteurschap is immers een relatief begrip. Het kunstwerk ontstaat op een plek waar de kunstenaar aan het werk is, in een lokale context, maar schrijft zich in binnen een veel groter en breder verhaal dat landsgrenzen en tijd overstijgt.

De selectie omvat uitsluitend kunstenaars die in België actief waren of zijn en overspant meer dan honderd jaar. Elk werk en elke kunstenaar worden op evenredige wijze – vanuit het ‘hier en nu’ – getoond. Met deze tentoonstelling wensen de curatoren de blik van de bezoeker (terug) aan te scherpen en een kritische, alerte en onderzoekende attitude aan te nemen ten aanzien van het meest enigmatische maar ook meest populaire en daardoor belaagde medium in de geschiedenis: de schilderkunst.

Gastcurator

Vaast Colson (1977, Kapellen) is beeldend kunstenaar. Na een opleiding schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen ontwikkelde hij een praktijk die zich vooral toespitst op een kritisch bevragen van het kunstenaarschap, de kunstwereld vandaag en de status van het kunstobject in de vorm van performance en installaties.

Kunstenaars

Fred Bervoets, Jean Brusselmans, Jacques Charlier, Anton Cotteleer, Jan Cox, Franky D.C, Thierry De Cordier, Raoul De Keyser, Valerius De Saedeleer, Gust. De Smet, Stefaan Dheedene, Marthe Donas, James Ensor, Alice Frey, Vincent Geyskens, Jacques Lizène, René Magritte, Roger Raveel, Pjeroo Roobjee, Léon Spilliaert, Walter Swennen, Narcisse Tordoir, Luc Tuymans, Edgard Tytgat, Thé van Bergen, Guy Van Bossche, Patrick Van Caeckenbergh, Frits Van den Berghe, Jan Van Imschoot, Herman Van Ingelgem, Anne-Mie Van Kerckhoven, Philippe Vandenberg, Jan Vercruysse, Marthe Wéry, Henri-Victor Wolvens, Maurice Wyckaert