Master Painting

Dit jaar is het 100 jaar geleden dat impressionist Emile Claus overleed.

Gedurende zijn leven nam hij verschillende vrouwelijke leerlingen aan. Een drietal – Anna De Weert, Jenny Montigny en Yvonne Serruys – slaagde erin om door te breken. Master Painting slaat de brug naar hedendaagse kunstenaars die traditie, kunstgeschiedenis en metier hoog in het vaandel dragen.

Dat de schilderkunst en de geste van het schilderen ooit out of fashion zijn geweest, kunnen we ons heden moeilijk voorstellen. Nochtans is het in een vrij recent verleden dat schilderkunst werd verdrongen ten voordele van de conceptuele kunst. Tegen het einde van de jaren ’70 van de 20ste eeuw werd de schilderkunst dood verklaard. Commercieel gezien moest een kunstenaar wel gek zijn om nog te willen schilderen. Terwijl men in enkele groepen kunstenaars volhardt om te blijven schilderen (bv. de Neue Wilden) kunnen we pas in de jaren ’90 spreken van een echte revival van de schilderkunst met wegbereiders als Michaël Borremans en Luc Tuymans. Vandaag is er een nieuwe generatie van kunstenaars die zeer bewust kiest voor figuratieve schilderkunst. Als gevolg daarvan kijken we ook met hernieuwde blik naar schilders die hen dat voordeden in de voorbije decennia.

Kunstenaars

Dirk Bogaert, Ulrike Bolenz, Emile Claus, Ilke Cop, Dees De Bruyne, Jan De Lauré, Anna De Weert, Thomas Decuypere,  Gabrielle della Faille d’Huysse, Kati Heck, Stephanie Temma Hier, Clément Jacques-Vossen, Nikki Maloof, Marie-Antoinette Marcotte, Jenny Montigny, Pjeroo Roobjee, Yvonne Serruys, Annelies Van Damme, Dittmar Viane, Clara Voortman

Curator

Wim Lammertijn