Sinds 2008 presenteren Museum Dhondt-Dhaenens, het Roger Raveel Museum en later mudel schilderkunst uit binnen- en buitenland. Dit tweejaarlijkse feest van de schilderkunst vertrekt vanuit de historiek, context en collecties van de drie musea.

Museum Dhondt-Dhaenens,Deurle.

De Biënnale van de Schilderkunst ontstond in 2008 als samenwerkingsverband tussen Museum Dhondt-Dhaenens en Roger Raveel Museum naar een idee van Roland Jooris, eerste conservator van RRM. Sinds 2014 neemt ook Museum van Deinze en de Leiestreek (mudel) deel. De eerste edities nemen Joost Declercq en Tanguy Eeckhout (MDD), Piet Coessens (Roger Raveel Museum) en Wim Lammertijn (mudel) voor hun rekening.

De ambitie bestond erin het recente kunsthistorische verleden te contextualiseren, te actualiseren en met specifieke invalshoeken de schilderkunst van de voorbije honderd jaar te benaderen. De collecties van deze instellingen en hun ontstaansgeschiedenis alsook de eindeloze fascinatie voor de materie van verf, gebaar en representatie verbinden deze musea in de Leiestreek ertoe dit tweejaarlijks feest van de schilderkunst voor een steeds groeiend publiek te presenteren.

Roger Raveel Museum, Zulte.

De biënnale wil de bezoeker betrekken bij een subjectief onderzoek naar de sporen die de schilderkunst in zijn lange bestaansgeschiedenis heeft gevolgd. Zowel moderne kunst uit de eigen collecties als hedendaagse en nieuwe kunst kruisen elkaar op dit organisch uitgebouwd traject en treden zo in dialoog. De bijzondere locatie van de Leiestreek speelt op de achtergrond een sleutelrol als inspiratiebron voor generaties van kunstenaars.

De aantrekkingskracht door kunstenaars voor het landschap op en rond de rivier de Leie loopt als een kronkelende rode draad door de geschiedenis van de Leiestreek. Zelfs tot op vandaag is de regio een niet-aflatende inspiratiebron voor artistiek talent. Daarenboven wordt het toeristisch potentieel langs de oevers steeds meer ontdekt om er te vertoeven, te wandelen, te fietsen of voor een boottochtje op de rivier.

Museum van Deinze en de Leiestreek, Deinze

Voor deze 9e editie exploreert elk museum de geschiedenis van schilderkunst op een eigenzinnige manier. De focus ligt hierbij op de dialoog en de confrontatie tussen verschillende generaties, zowel binnen de Belgische kunstgeschiedenis als de internationale actualiteit.

De musea nodigen gastcuratoren uit die specifieke thema’s en eigenschappen van het medium schilderkunst belichten en verbinden met hedendaagse verhaallijnen. Op deze manier ontstaat een caleidoscopische blik op schilderkunst van de voorbije eeuw tot op vandaag, waarbij thema’s zoals genealogie, auteurschap en gedeelde geschiedenissen aan bod komen.